Your search results

מכתב תודה מיו”ר “עמותת אתגרים”, דני חלוץ

פורסם על ידי אנגלו-סכסון הרצליה פיתוח ב 07/03/2018

אנגלו סכסון הרצליה פיתוח נתנה חסות לערב התרמה של “אתגרים”, שהתקיים בהצלחה רבה באדיבותו של עידן רייכל בבית ציוני אמריקה ת”א.