Your search results

“תודה על הדברים היפים”

פורסם על ידי אנגלו-סכסון הרצליה פיתוח ב 07/03/2018

 

אנגלו-סכסון הרצליה פיתוח מכירה בערכה של אחריות חברתית ומזה שנים מקדישה מפעילותה לתרומה לקהילה.

עם הארגונים להם אנחנו תורמים בקביעות נמנים:

עמותת אתגרים – תכנית “הספינה השטה”,  אגודת ‘יד ביד’/ מעונות היום של ‘הבית החם’ לילדים בסיכון, ”מלאכי יום הולדת”, פרויקט “פרח” ועוד..