Your search results

שנה טובה מתחילה במעשה טוב

פורסם על ידי אנגלו-סכסון הרצליה פיתוח ב 07/03/2018

אנגלו סכסון הרצליה פיתוח, 

מתכבדת ומזמינה את כל לקוחותיה לקחת חלק באירוע גאלה מיוחד וחגיגי, שכל הכנסותיו קודש לפעילות העמותה.

האירוע יתקיים ביום שישי הקרוב, 15.09.17

בהשתתפות האמנים:
אדיר מילר
ליאור סושרד
אמיר דדון

חברי עמותת “פסגת אמיר”, פועלים למען השתלבותם של הנערים בחברה באופן משמעותי עבורם ועבור הקהילה.
חברי העמותה פועלים בהתנדבות מלאה ומתוך יישום ערכים של נתינה, כבוד, אהבת האדם באשר הוא ומתן הזדמנות שווה לכל ילד על מפת ארץ ישראל.
מטרה חשובה נוספת בפעילות העמותה היא הקמת מוסדות חינוך תומכים לנוער בסיכון בכל הארץ כדוגמת מודל תיכון “פסגת אמיר”. שילובם הנכון של הנערים בחברה יציג את פניה האנושיות והערכיות של החברה הישראלית.